เชียงใหม่

ททท. สำนักงานเชียงใหม่  053 248 604-5

ผู้นำเที่ยว โดย  คุณศรชัย ไพรเนติธรรม  บ.ทัวร์เมิงไต  โทร.  080-677-5794

สถานที่ท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านไร่กองขิง
เรื่องราวประวัติความเป็นมา

แต่เดิมนั้นบ้านไร่กองขิง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการรวมตัวของ 3 ชุมชนในเวลานั้นคือ บ้านนาบุก บ้านไร่และบ้านกองขิง โดยในสมัยก่อนที่ยังไม่ได้มีการตัดถนนผ่าน ผู้คนก็สัญจรไปมาด้วยการเดินเท้าและทำอาชีพเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังมีการแบ่งเขตการปกครองตามสายน้ำหรือแม่น้ำ เพราะบางพื้นที่แม้ว่าจะอยู่ติดกันแต่กลับเดินทางไปมาหาสู่กันลำบากเนื่องจากมีแม่น้ำกั้นเอาไว้ ต่อมาบ้านนาบุกเริ่มมีชาวบ้านอาศัยอยู่มากขึ้น จึงแยกตัวออกไปตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่คือหมู่ที่ 10 ส่วนบ้านไร่และบ้านกองขิงยังไม่สามารถแยกไปตั้งเป็นหมู่บ้านของตนเองได้เพราะประชาชนยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จึงทำให้ทั้งสองหมู่บ้านนี้มารวมตัวกันกลายเป็นหมู่บ้านที่ชื่อว่าบ้านไร่กองขิง หมู่ที่ 3 จวบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกลายเป็นหมู่บ้านที่รู้จักกันดีในแง่ของการรักษาสุขภาพทั้งกายและใจด้วยสมุนไพร มีความเป็นอยู่ที่อิงกับการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เรียบง่ายและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

สอบถามเพิ่มเติม

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง  โทร.  092-5155652 หรือ 061-1959551

บ้านปง ห้วยลาน
เรื่องราวประวัติความเป็นมา

แต่เดิมบริเวณนี้พื้นดินเป็นดินเหลว (ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า ปง) จึงได้ชื่อว่า บ้านปงห้วยลาน พอดินเป็นดินเหลวทำให้เพาะปลูกไม่ได้ ต้องปลูกพืชผักในยางรถยนต์เก่า แถมยังแห้งแล้งมากจะปลูกข้าวที ก็ต้องรอฤดูฝน แล้วกะประมาณเอาว่าตลอดทั้งปีจะกินข้าวแค่ไหน แล้วค่อยปลูก แต่เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2530 ก็ถึงจุดพลิกผันของชุมชนนี้ เมื่อน้ำพระทัยของในหลวง ร.9 มาหล่อเลี้ยงชาวปงห้วยลาน พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้สร้าง “ อ่างเก็บน้ำห้วยลาน ” เพื่อเป็นแหล่งส่งน้ำ และทรงให้แพร่พันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้ำนี้ เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ปลาและแจกจ่ายให้ชาวบ้าน รวมถึงให้พัฒนาป่าไม้ด้วย พอเริ่มมีน้ำ มีป่า ชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้น สามารถเพาะปลูกข้าวและพืชผักลงดินได้ตลอด แถมทัศนียภาพโดยรอบก็ดีขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะรอบอ่างเก็บน้ำห้วยลาน ที่เรียกว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม

สอบถามเพิ่มเติม

คุณวรรณา  แก้วศุภางค์  086-916-4585

ไร่กาแฟสมศักดิ์
เรื่องราวประวัติความเป็นมา

" สมศักดิ์ คีรีภูมิทอง " ในวัย 42 ปี หนุ่มปกาเกอะญอ จากหมู่บ้านแม่กลางหลวง เล่าที่มาของกาแฟปลอดสารพิษในแบรนด์ "กาแฟสมศักดิ์" ด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีกลางดอยอินทนนท์ ทำให้สิ่งแรกและสิ่งเดียวที่คุณสมศักดิ์ มุ่งมั่นจะทำ คือ การทำไร่กาแฟที่มาจากธรรมชาติบริสุทธิ์เพื่อให้ผู้บริโภคได้ดื่มกาแฟอย่าง ปลอดภัยไร่สารเคมี หลังจากนั้น จึงเริ่มศึกษาอย่างจริงจังจนทำให้รู้ว่าแท้จริงต้นกาแฟไม่ได้เป็นพืชล้มลุก แต่เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กชนิดหนึ่ง เมื่อเป็นไม้ยืนต้นแล้วต้นกาแฟ จึงสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองเช่นเดียวกับไม้ยืนต้นทุกชนิดที่มีอยู่ เต็มพื้นที่ป่า  กาแฟต้นแรกจึงถูกปลูกลงบนพื้นที่เล็กๆ ของเขากลางหุบเขาหมู่บ้านแม่กลางหลวง จำนวน 1,000 ต้น บนพื้นที่ 2 ไร่ ทุกกระบวนการของการปลูกจนถึงบดคั่วเมล็ดไร้ซึ่งสารเคมีใดๆ  กาแฟทุกต้นถูกบำรุงด้วยปุ๋ยขี้วัวขี้ควายที่หาได้ง่ายในหมู่บ้าน

สอบถามเพิ่มเติม

คุณสมศักดิ์  081-960-8856

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672