เชียงราย

ททท. สำนักงานเชียงราย Tel. 053717433, 053744674-5
ผู้นำเที่ยว โดย คุณรุ่งนภา กาศศรีนุก NG RIVER GUIDE &Travel โทร. 089-756-6443

สถานที่ท่องเที่ยว
ดอยผาหมี
เรื่องราวประวัติความเป็นมา

ดอยผาหมีเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผาอาข่า อยู่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมาร์ จังหวัดท่าขี้เหล็ก ชาวบ้านมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชาวเขาในพื้นที่ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาสามารถมาสัมผัสอากาศหนาว และชมทะเลหมอก โดยเฉพาะจุดชมวิวดอยผาหมี นักท่องเที่ยวสามารถมที่สามารถเห็นวิว 3 แผ่นดิน คือ อำเภอแม่สาย ประเทศไทย ,จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ และ สปป. ลาว  การเปิดพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวบนดอยผาหมี นอกจากช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน ยังเป็นการสกัดการใช้พื้นที่เพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นแหล่งพักและจุดผ่านของขบวนการค้ายาเสพติด เนื่องจากติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านไม่ถึง 1 กิโลเมตร หลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ ได้เสด็จมาระหว่างปี พ.ศ. 2514 - 2517 ได้ทรงแนะนำเรื่องการสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านผาหมี ทำให้มีการส่งเสริมอาชีพปลูกกาแฟ จนกาแฟดอยผาหมีเป็นที่รู้จักระดับโลก ปัจจุบันชาวบ้านผาหมีรุ่นใหม่ๆ ได้มีการนำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาพัฒนาหมู่บ้าน โดยจัดทำแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเป็นการลบภาพเก่าที่คนภายนอกมองว่าหมู่บ้านผาหมีเป็นหมู่บ้านยาเสพติด

สอบถามเพิ่มเติม

กลุ่มการท่องเที่ยวดอยผาหมี คุณแมว 089-449-7942

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672