อ่างทอง
ททท. สำนักงานลพบุรี โทร. 0 36-770-096-7
ผู้นำเที่ยว โดย คุณวรากร มลฑาทิพย์ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ อ.วิเศษชัยชาญ 082-703-5467
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดม่วง
เรื่องราวประวัติความเป็นมา

วัดม่วงเป็นวัดร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา หลวงพ่อเกษมอดีตเจ้าอาวาสได้รวบรวมชาวบ้านมาช่วยกับบูรณะวัด วัดม่วงเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อใหญ่ หรือ พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก  บริเวณโดยรอบของวัดยังมีสถานที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น พระวิหารแก้วรัตนพราหมณ์

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 035-631556, 035-631974

หมู่บ้านทำกลอง อำเภอป่าโมก
เรื่องราวประวัติความเป็นมา

ชาวบ้านเริ่มผลิตกลองมาตั้งแต่ พ.ศ. 2470 โดยชาวบ้านได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาสืบต่อกันมา ทำให้รุ่นลูกหลานในปัจจุบันมีความเชี่ยวชาญในการทำกลองชนิดต่างๆ ทั้งกลองไทย และกลองนานาชาติ โดยชาวบ้านจะเริ่มทำหลังฤดูเก็บเกี่ยว วัสดุที่ใช้ได้แก่ ไม้ฉำฉาเพราะเป็นไม้เนื้ออ่อน สามารถขุดเนื้อไม้ได้ง่าย และหนังวัว กลองที่ทำขึ้นนอกจากความประณีตสวยงามแล้ว ยังมีหลายขนาดให้เลือกอีกด้วย โดยเฉพาะกลองขนาดจิ๋ว เป็นที่นิยมหาซื้อไว้เป็นของที่ระลึก ที่สำคัญที่หมู่บ้านทำกลองป่าโมกมีกลองยาวที่ใหญ่สุดในโลกตั้งอยู่ หน้ากลองกว้าง 36 นิ้ว 92 เซนติเมตร ยาว 7.6 เมตร ทำจากไม้จามจุรีต่อกัน 6 ท่อน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2537 ใช้เวลาสร้างประมาณ 1 ปี ตั้งอยู่บ้านกำนันหงส์ฟ้า หยดย้อย

สอบถามเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช โทร. 035– 662201

ตลาด 100 ปี ศาลเจ้าโรงทอง
เรื่องราวประวัติความเป็นมา

ตลาดศาลเจ้าโรงทอง เป็นชุมชนเก่าแก่ เป็นชุมชนชาวจีนอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ ภายในตลาดมีการจำหน่ายขนมไทยโบราณ ที่ขึ้นชื่อและได้รับความนิยม เช่น ขนมเกสรลำเจียก ( หากจะเพิ่มชื่อขนม ใส่ไว้ตรงนี้....มีขนมไทยอีก 9 อย่างที่เป็นของขึ้นชื่อ  กำลังรอข้อมูลจากไกด์ ) ซึ่งเป็นขนมโบราณประจำอำเภอ มีประวัติมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์

สอบถามเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าโรงทอง  035-632-543

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672