สุรินทร์

ททท. สำนักงานสุรินทร์  ดูแลพื้นที่ จ.สุรินทร์ – บุรีรัมย์   โทร 044-514447-8

ผู้นำเที่ยวโดย  คุณขวัญทวี ไทยยิ่ง  บ.สเร็น ทราเวล & ทัวร์   โทร. 089-949-1185

สถานที่ท่องเที่ยว
หมู่บ้านช้าง บ้านหนองบัว
เรื่องราวประวัติความเป็นมา

บ้านหนองบัว เป็นหมู่บ้านที่เรียกตัวเองว่า "กวย" เป็น กลุ่มชนที่มีความสามารถในการเลี้ยงช้าง ที่ให้ความรักและความผูกพันกับช้างเหมือนสมาชิกในครอบครัว เป็นวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างที่น่าสนใจ นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวิถีชีวิตของคนเลี้ยงช้าง มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น นั่งช้าง เรียนรู้การฝึกบังคับช้าง  อุ้มช้างอาบน้ำ ล่องแพ ล่องเรือคายัก ชมการแสดงช้าง และชมสุสานช้าง

สอบถามเพิ่มเติม

อบต.กระโพ  โทร. 044-145029

คุณประชิด บุญเหลือ (กลุ่มโฮมสเตย์)  โทร. 08-1377-6680

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สุรินทร์)
เรื่องราวประวัติความเป็นมา

ภายในศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วยโรงเรือนเลี้ยงไหม พิพิธภัณฑ์ผ้าไหม โดยมีกิจกรรมชมขบวนการเลี้ยงหน่อนไหม ตั้งแต่ระยะฟักไข่ไปจนถึงเป็นตัวหน่อนไหม การทอรัง สาธิตการสาวไหม การย้อมไหมจากสีธรรมชาติ ตลอดจนชมแปลงสาธิตการปลูกหม่อนต้นแบบ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถสุรินทร์   เปิดให้เข้าชมทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น

สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 044-511-393

วัดบูรพาราม
เรื่องราวประวัติความเป็นมา

วัดบูรพาราม เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นสมัยกรุงธนบุรี อายุประมาณ 200 ปี เท่า ๆ กับอายุของจังหวัดสุรินทร์ โดย พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์ จางวาง  หรือ (ปุม) เจ้าเมืองสุรินทร์คนแรก ร่วมมือกับชาวบ้าน เมื่อประมาณ พ.ศ. 2300-2330 ในสมัยนั้นใช้ชื่อว่า "วัดบูรพ์"

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ โทร 044-514605

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672