ลำพูน

ททท. สำนักงานลำปาง 054-222-214-15
ผู้นำเที่ยว โดย คุณพีระวัตร โค้วตระกูล NG RIVER GUIDE & Travel โทร. 089-756-6443

สถานที่ท่องเที่ยว
วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย
เรื่องราวประวัติความเป็นมา

ลักษณะคล้ายเจดีย์ชเวดากองจำลอง เป็นสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาศิลปะล้านนาที่สร้างด้วยศิลาแลงทั้งองค์ มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฐานกว้าง 40 x 40  หรือเท่ากับ 1 ไร่ ส่วนสูงจากบัวยอดฉัตรลงมาถึงพื้นยาว 64.39 เมตร ผู้ริเริ่มให้มีการออกแบบและการสร้างคือหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา เพื่อให้เป็นพุทธเจดีย์ของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ อันจะเป็นพุทธเจดีย์ของภัทรกัปให้ลูกหลานคนไทยได้กราบไหว้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นแห่งที่สองของโลก (ข้อมูลคู่มือท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน)

สอบถามเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวชุมชนห้วยต้ม 098-773-6462

ศูนย์วิจัยงานหัตถกรรม บ้านห้วยต้ม
เรื่องราวประวัติความเป็นมา

ศูนย์วิจัยงานหัตถกรรมบ้านห้วยต้ม เป็นศูนย์ส่งเสริมงานหัตถกรรม และวัฒนธรรมกะเหรี่ยง ภายในศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ อาทิ ผ้าทอกี่เอว ผ้าฝ้าย ที่ปลูกและทอมือ มีความประณีต มีลวดลายที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งการแปรรูปจากผ้าทอ เช่น เสื้อ ผ้าซิ่น กระเป๋าแฟชั่น กระเป๋าย่าม ถุงผ้า กระเป๋าสตางค์ ของที่ระลึก  เครื่องเงิน และเป็นเครื่องเงินแท้บริสุทธิ์ ลวดลายอ่อนช้อย เลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าปากะญอ เครื่องจักสาน หลากหลายรูปแบบงดงามด้วยความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมกระเหรี่ยง และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวปากะญออีกด้วย

สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์วิจัยงานหัตถกรรม บ้านห้วยต้มโทร. 053-092879

ภูหมื่นลี้
เรื่องราวประวัติความเป็นมา

บรรยากาศรีสอร์ทโฮมสเตย์ ผสมผสานกับกิจกรรมทางการเกษตรที่ลงตัว บนเนื้อที่ 85 - 1 - 56.5 ไร่ นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด

สอบถามเพิ่มเติม

คุณอำนาจ 063-5289824 , 081-7817842

กลุ่มทอผ้าตีนจกโหล่งลี้ วัดพวงคำ
เรื่องราวประวัติความเป็นมา

บ้านโหล่งลี้ อำเภอลี้ เป็นถิ่นกำเนิด “ผ้าจกโหล่งลี้”  ที่ทุกเส้นไหม ทุกใยผ้า ถักทอขึ้นจากจิตวิญญาณของผู้ทอ ผ้าลายจกโหล่งลี้เกือบสูญหาย แต่ได้รับการรื้อฟื้นให้กลับมามีลมหายใจ ผู้มาเยี่ยมชมจะได้ชื่นชมกับผ้าเก่าลายโบราณ อายุกว่า 200 ปี

สอบถามเพิ่มเติม

อาจารย์สุนีย์โทร. 094-625-1551

วัดพระพุทธบาทผาหนาม
เรื่องราวประวัติความเป็นมา

เป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอลี้ และเป็นจุดชมวิวของเมืองลี้ที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้น ทอแสงทาบสายหมอกบางในยามเช้าอย่างงดงาม

สอบถามเพิ่มเติม

เทศบาลป่าไผ่  โทร. 098-748-2398

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672