พระนครศรีอยุธยา

ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา  โทร 035-246-076

ผู้นำเที่ยว โดย  คุณพิชยารักษ์ ธนะสัมพันธ์  บ.อยุธยาโบทแอนด์ทราเวล โทร. 081-733-5687

สถานที่ท่องเที่ยว
ล่องเรือชมแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสักชม
เรื่องราวประวัติความเป็นมา

ล่องเรือชมทิวทัศน์และรับประทานอาหารบนเรือ  เที่ยวชมรอบเกาะเมือง ชมวิวแม่น้ำป่าสักจนมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งโอบล้อมเกาะเมืองอยุธยาทางฝั่งทิศตะวันตก ไปเชื่อมกับแม่น้ำลพบุรี ทางทิศตะวันตก และไปเชื่อมกับแม่น้ำป่าสักอีกรอบหนึ่ง รวมระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ถึง 1.30 นาที (สามารถเลือกเวลาล่องเรือได้ คือ มื้อกลางวัน หรือ มื้อเย็น)

สอบถามเพิ่มเติม

บริษัท อยุธยาโบทแอนด์ทราเวล จำกัด โทร. 081-733-5687

ชุมชนเกาะเกิด
เรื่องราวประวัติความเป็นมา

“เกาะเกิด” เป็นชุมชนเล็กๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่นี่จะได้เห็นคือเสน่ห์ของชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา นักท่องเที่ยวจะได้เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งมีการทำขนมกันที่ใต้ถุนบ้าน ชมการทำขนมและน้ำนมข้าวยาคูแบบดั้งเดิมของชาวบ้านเกาะเกิด โดยการนำรวงข้าวอ่อนๆ มาตำรวมกับใบเตยสดในครกไม้มะขามใบใหญ่ จากนั้นก็นำมาคั้น จนได้น้ำนมข้าวข้นๆ สีเขียวอ่อน เมื่อนำไปต้มก็จะกลายเป็นน้ำนมข้าวยาคู แต่หากเติมแป้ง ตั้งไฟกวนในกระทะให้งวด ก็จะกลายเป็นขนมข้าวยาคู ซึ่งที่อื่นอาจมีการดัดแปลงกระบวนการผลิตโดยใช้เครื่องมือต่างๆ แต่ที่นี่ยังคงรักษากระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมเอาไว้ นอกจากนั้นที่นี่ยังมีอาหารอร่อยๆ มากมาย

สอบถามเพิ่มเติม

- เกาะเกิดโฮมสเตย์ โทร. 081-851-6632
- ขนมข้าวยาคู บ้านยายชม้อย โทร. 089-851-6632
- บริการนำเที่ยว บริษัท อยุธยาโบทแอนด์ทราเวล จำกัด โทร. 081-733-5687

วัดมหาธาตุ
เรื่องราวประวัติความเป็นมา

วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่เชิงสะพานป่าถ่าน ทางทิศตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชญ์ ในพงศาวดารบางฉบับกล่าวว่าวัดนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 ต่อมาสมเด็จพระราเมศวรโปรดเกล้าฯให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางค์ประธานของวัด เมื่อ พ.ศ.1927 พระปรางค์วัดมหาธาตุถือเป็นพระปรางค์ที่สร้างในระยะแรกของสมัยอยุธยา ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพระปรางค์แบบขอม สิ่งที่น่าสนใจในวัดคือ เศียรพระพุทธรูปหินทรายซึ่งมีรากไม้ปกคลุม เข้าใจว่าเศียรพระพุทธรูปนี้จะหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ในสมัยเสียกรุง

สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา โทร. 035-32 2730-1

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672