นครปฐม
ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี 035-525-867, 035-525-880
ผู้นำเที่ยว โดย คุณสนั่น เจริญวงษา บ.รัตนบราลี 081-932-1596
สถานที่ท่องเที่ยว
วู้ดแลนด์ เมืองไม้
เรื่องราวประวัติความเป็นมา

วู้ดแลนด์ เมืองไม้ เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์เก็บสะสมงานไม้แกะสลักของเจ้าของโรงเรียนทิวไผ่งาม นายณรงค์ ทิวไผ่งาม ซึ่งเป็นบุคคลที่ชื่นชอบงานไม้แกะสลัก และได้เสาะแสวงหารากไม้จากไม้ที่ตายแล้วเพื่อให้ช่างแกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเป็นห้องต่างๆ อาทิ  ห้องชาวเมืองไม้, ห้องโลกใต้บาดาล และห้องคริสต์

สอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 034 -265-330 เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา  9:30 – 17:00 น.

นาบัวสีคุณลุงฉลอง
เรื่องราวประวัติความเป็นมา

ก่อนจะเป็นนาบัวสี  คุณลุงฉลองเคยทำนาปลูกข้าวมาก่อน แต่หลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ เมื่อปี พ.ศ.2554 มีคนชักชวนให้คุณลุงฉลองทดลองปลูกบัวสีเพื่อส่งออกต่างประเทศ  นาบัวสีของคุณลุงฉลอง มีเนื้อที่ประมาณ  4-5 ไร่   เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าชม มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ

สอบถามเพิ่มเติม

คุณฉลอง 098-935-5685

สวนสามพรานเกษตรอินทรีย์
เรื่องราวประวัติความเป็นมา

สวนสามพรานเกษตรอินทรีย์ ศูนย์รวมการทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจร มีทั้งผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ ที่ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM, EU  และ Canada

สอบถามเพิ่มเติม

สามพราน ริเวอร์ไซด์ หมายเลขโทรศัพท์ 034- 322- 544 , 0 34- 322- 588-93

เปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ กิจกรรมใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

วันเสาร์ เปิดให้บริการ 2 รอบ เวลา 10.00 น. และเวลา 16.00 น.

วันอาทิตย์ เปิดให้บริการ 1 รอบ เวลา 10.00 น.

พระปฐมเจดีย์
เรื่องราวประวัติความเป็นมา

พระปฐมเจดีย์ เป็นปูชนียสถานสำคัญของประเทศไทย อยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร โดยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโคตมพุทธเจ้า และเป็นเจดีย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672