ตราด
ททท. สำนักงานตราด  039-597-259-60
ผู้นำเที่ยว โดย คุณประภัสสรณ์ ศรีตะวัน บ.รัตนบลาลี 084-533-4798
สถานที่ท่องเที่ยว
นิเวศพิพิธภัณฑ์ บ้านช้างทูน
เรื่องราวประวัติความเป็นมา

เป็นแหล่งชุมชนชาวชอง (ชนพื้นเมือง)เผ่าซัมเร (samrae)  ที่ยังคงรักษามรดกทางวัฒนธรรมไว้อย่างสมบูรณ์ ความโดดเด่นคือความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดจากชาวชองเชื้อสายต่างๆ มีการแต่งงานข้ามเผ่าพันธุ์กับคนต่างถิ่นที่อพยพมาเสี่ยงโชคขุดพลอย ทำให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม

สอบถามเพิ่มเติม

ติอต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.084- 863- 7267

หาดทรายดำ
เรื่องราวประวัติความเป็นมา

หาดทรายดำ ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากระบบนิเวศของธรรมชาติ ปัจจุบันมีเพียง 5 แห่งในโลก มีความเชื่อกันว่า หาดทรายดำ หรือ หาดหัวสวน แห่งนี้สามารถรักษาโรคได้ โดยนอนหมกตัวอยู่ในทราย

สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลน โทร. 039-510-841,039-510-962 (ควรสอบถามเวลาขึ้น -ลง ของน้ำทะเลก่อนเดินทาง ) 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672