TAT Highlight > หมู่บ้าน OTOP > บ้านคลองนครเนื่องเขต

บ้านคลองนครเนื่องเขต

TAT Highlight > ฉะเชิงเทรา

หมู่บ้าน OTOP

บริเวณบ้านคลองนครเนื่องเขต เดิมเรียกว่า สี่แยกท่าไข่ เนื่องจากมีลำคลองสองสาย คือ คลองขวาง และคลองนครเนื่องเขตตัดกันเป็นสี่แยก เป็นเส้นทางคมนาคมตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งคลองของบ้านคลองนครเนื่องเขตและเดินเที่ยวตลาดโบราณอายุกว่า 130 ปีที่ตลาดโบราณนครเนื่องเขตซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุด ร้านค้าภายในตลาดโบราณจำหน่ายสินค้าอย่างหลากหลายทั้งของกิน ของที่ระลึกท้องถิ่น ขนมพื้นบ้านที่ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ดีเยี่ยมและน่าสนใจหลากหลาย เช่น เครื่องประดับจากไม้และเขาสัตว์ ขนมสาลี่ทิพย์ ร้านเอก & ออย เบอร์เกอรี่ เป็นต้น 

ปีที่ได้รับคัดเลือก/ปีที่ก่อตั้ง
2010-01-01
บริการ/กิจกรรมที่น่าสนใจ

เรืออำนวยความสะดวกในการชมตลาด และรถวีลแชร์

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

ตลาดโบราณนครเนื่องเขต 

ติดต่อประสานงาน :
คุณ : เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3881 4444

ที่อยู่ : หมู่ที่ 9 ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3881 4444
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672