TAT Highlight > หมู่บ้าน OTOP > บ้านคลองแห

บ้านคลองแห

TAT Highlight > สงขลา

หมู่บ้าน OTOP

บ้านคองแหและบ้านหนองทรายนับเป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวแห่งแรกของจังหวัดสงขลา เป็นหมู่บ้านชาวไทยเชื้อสายมุสลิมที่ดำรงชีวิตเรียบง่ายพึ่งพาตนเองอยู่กันแบบกลุ่มเครือญาติ มีหัตถกรรมโด่งดังคือ กรงนก (นกเขาชวา, นกกรงหัวจุก) มีเสน่ห์แบบฉบับของตนเอง เป็นที่ถูกใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เคยเข้ามาสัมผัสเป็นอย่างมาก

ปีที่ได้รับคัดเลือก/ปีที่ก่อตั้ง
2011-01-01
บริการ/กิจกรรมที่น่าสนใจ

ชมวิถีชีวิตตลาดน้ำคลองแห ตลาดน้ำแบบภาคใต้ดั้งเดิม

ชมวิถีชีวิตของครัวเรือนภายในชุมชน และชมแหล่งผลิตกรงนก (นกเขาชวา, นกกรงหัวจุก)

เยี่ยมชมมัสยิดกลาง มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

ติดต่อประสานงาน :
คุณ : นายหยัด บิลก่อเด็ม
เบอร์โทรศัพท์ : 08 5898 5631
วันเวลาทำการ :
เปิดทุกวัน เวลา 08:00-18:00 น.

ที่อยู่ : หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านคลองแห-หนองทราย หมู่ที่ 4, 10 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
เบอร์โทรศัพท์ : 08 5898 5631
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672