TAT Highlight > หมู่บ้าน OTOP > บ้านจันเสน

บ้านจันเสน

TAT Highlight > นครสวรรค์

หมู่บ้าน OTOP

“จัน” แปลว่า ต้นจัน นายจัน คำว่า “เสน” แปลว่า “ เสนา” กองทหาร หมู่ทหาร บ้านจันแสนเป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์ ซึ่งพบวัตถุโบราณต่างๆ เช่น พระพุทธรูปเนื้อหิน และมีเมืองโบราณจันเสนที่น่าสนใจ สำหรับผลิตภัณฑ์เด่นของหมู่บ้านมีอย่างหลากหลาย  ทั้งผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ ผ้าทอพื้นบ้านจันเสนซึ่งเป็นผ้าทอพื้นบ้านลายมัดหมี่ทอด้วยกี่กระตุก มีหลายชนิด เช่น ประเภทผ้าทอ สองตะกรอ สี่ตะกรอ มีทั้งผ้าพื้น และผ้าลายสวยงาม มีให้เลือกมากมายหลากสีหลายลาย ผ้ามัดหมี่ทอมือลายขอเชิงเทียน เครื่องจักสานหลากหลายประเภท ตั้งแต่ตะกร้า หมวก กระจาด กระบุง กระเป๋าถือ ฯลฯ

ปีที่ได้รับคัดเลือก/ปีที่ก่อตั้ง
2015-01-01
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

1.พิพิธภัณฑ์จันเสน

2.วัดจันเสน

3.เมืองโบราณจันเสน/บึงโบราณจันเสน


ที่อยู่ : บ้านจันเสน ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

สถานที่น่าสนใจใกล้เคียง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672