TAT Highlight > อื่นๆ > พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

TAT Highlight > เพชรบุรี

อื่นๆ

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อยู่ในบริเวณค่ายพระรามหก เป็นพระตำหนักใต้ถุนสูงสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โปรดเกล้าฯ ให้รื้อพระตำหนักหาดเจ้าสำราญมาปลูกขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้รับขนานนามว่า “พระราชนิเวศน์แห่งความรักและความหวัง” ลักษณะเป็นพระตำหนักแบบไทยประยุกต์กับศิลปะตะวันตก พระตำหนักฝ่ายในอยู่ปีกขวา ทางปีกซ้ายเป็นส่วนของฝ่ายหน้า  ประกอบด้วยพระที่นั่งสามองค์เชื่อมต่อถึงกันโดยตลอด พระที่นั่งสมุทรพิมาน เป็นที่ประทับของพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจี พระวรชายา มีทางเดินทอดยาวลงไปที่ชายหาด ตัวอาคารมีขอบปูนยกสูงขึ้นโดยรอบเพื่อเป็นที่ใส่น้ำกันมดเนื่องจากบริเวณพระราชนิเวศน์ฯ อยู่ใกล้กับป่าดิบชื้นจึงมีมดและแมลงมาก

วันเวลาทำการ :
วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:00-16:00 น. / วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30–16:00 น.

ที่อยู่ : ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3250 8443
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672