TAT Highlight > 7 Greens > บ้านสลักคอก เกาะช้าง

บ้านสลักคอก เกาะช้าง

TAT Highlight > ตราด

7 Greens

บ้านสลักคอก ชมแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน กุ้ง หอย ปลา ปู ชุมชนได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และ ร่วมรักษาธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ พายเรือคายักชมธรรมชาติบริเวณผืนป่าโกงกาง ล่องเรือกอนโดล่าเมืองไทยรับประทานอาหารเย็น ดูนกหลากหลายชนิด เช่น นกกระเต็น, นกกินเปรียว, เหยี่ยวแดง, นกเงือก เป็นต้น

ค่าเช่าเรือ
- เรือคายัค แคนนู 100 บาท /คน / ชม.
- เรือมาด (เรือกอนโดล่าเมืองไทย) 200 บาท / คน
- เรือมาด (เรือกอนโดล่าเมืองไทย)+อาหารเย็น 1400 บาท / คน (ควรติดต่อล่วงหน้า)

วันเวลาทำการ :
เปิดให้บริการให้เช่าเรือทุกวันตั้งแต่เวลา 09:00-17:00 น.

ที่อยู่ : 25/5 บ้านสลักคอก ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
เบอร์โทรศัพท์ : 08 1919 3995, 08 7132 2962, 08 4106 7541
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672