TAT Highlight > 7 Greens > กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลห้วยแร้ง

กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลห้วยแร้ง

TAT Highlight > ตราด

7 Greens

กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลห้วยแร้ง สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนริมคลอง ที่มีความเป็นอยู่แบบพอเพียงตามแนวคิดทฤษฏีใหม่ รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่นการทำข้าวห่อกาบหมาก ซึ่งเกิดจากการสร้างสรรค์ โดยชาวบ้าน เป็นการใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น มาดัดแปลงเป็นภาชนะใส่อาหารโดยไม่พึ่งโฟม ชมการทำสบู่เปลือกมังคุดที่ใช้ แม่พิมพ์ จากบ้องไม้ไผ่, ครีมฟอกหน้าเปลือกมังคุด ชมสวนผลไม้ของชาวบ้าน เพลิดเพลินกับการล่องเรือชมสวนจาก ล่องแก่งลำน้ำ ห้วยแร้งซึ่งมีมากถึง 18 แก่ง ศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้าน การตกกุ้งหลวงยามค่ำคืน 

บริการ/กิจกรรมที่น่าสนใจ
  • ล่องแก่งในลำคลองห้วยแร้ง 
  • ชมสวนผลไม้นานาพันธุ์ 
  • ชมการเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง 
  • ชมต้นตะเคียนคู่ใหญ่อายุหลายร้อยปี 
  • เดินป่าศึกษาธรรมชาติและสมุนไพรสารพัดชนิด 
  • นั่งเรือชมธรรมชาติริมฝั่งคลองห้วยแร้ง 
  • ชมผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ที่อยู่ : หมู่ 1- หมู่ 11 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด
เบอร์โทรศัพท์ : 089 984-8044, 089 247-9648, 081 964-6441
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672