แอ่งทะเลตะวันตก > สิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ > กล้วยเล็บมือนางชุมพร Chumphon Ladyfinger Banana

กล้วยเล็บมือนางชุมพร

แอ่งทะเลตะวันตก > ชุมพร

สิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์

กล้วยเล็บมือนางชุมพร (Chumphon Ladyfinger Banana) หมายถึง กล้วยเล็บมือนาง และกล้วยเล็บมือนางอบแห้ง ผลมีขนาดเล็ก ปลายผลเรียว เรียงติดกันคล้ายนิ้วมือ เนื้อมีสีเหลืองทอง เปลือกบาง เนื้อนุ่ม รสหวาน มีกลิ่นหอม หากเป็นกล้วยเล็บมือนางอบแห้ง เนื้อกล้วยจะมีสีน้ำตาล นุ่มเหนียว ไม่แห้งจนเกินไป รสชาติหวาน โดยกรรมวิธีการผลิตจะนำกล้วยเล็กมือนางที่แก่จัดมาล้างทำความสะอาดทั้งเครือ จากนัดตัดแต่งแยกเป็นหวี บ่มเป็นเวลา 4 วัน จากนั้นนำมาปอกเปลือก แยกเส้นใย โดยวิธีการร่อน แล้วนำไปจัดเรียงตามขนาดของผล นำไปตากแดด หรืออบด้วยอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7-8 ชั่วโมง จากนั้นพักไว้ ก่อนจะการอบซ้ำ จนผลแห้ง จะไม่มีการเติมสารสังเคราะห์ หรือสิ่งเจือปนใดๆ 

 

กล้วยเล็บมือนางชุมพร จะใช้พันธุ์กล้วยมีจำนวน 6 พันธ์ คือ พันธุ์ 01 พันธุ์ 02 พันธุ์ 06 พันธุ์ 07 พันธุ์ 08 และพันธุ์ 09 กล้วยจะให้ผลผลิตหลังจากการปลูก 7 เดือน เอกลักษณ์ในรสชาติของกล้วยเล็บมือนางชุมพรยังสัมพันธ์กับพื้นที่เพาะปลูก เนื่องจากชุมพรมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบตอนกลาง และที่ราบชายฝั่งทะเล พื้นที่ทางทิศตะวันตกเป็นที่สูงของเทือกเขาตะนาวศรี มีแม่น้ำสำคัญหลายสาย คือ แม่น้ำท่าตะเภา แม่น้ำสวี แม่น้ำหลังสวน รวมถึงสภาพดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างในช่วง 5.0-6.5 มีความสมบูรณ์ของอินทรียวัตถุที่เป็นธาตุอาหารที่สำคัญ คือโพแทสเซียม และฟอสฟอรัส

 

กล้วยเล็บมือนางชุมพร ถือเป็นผลไม้ที่มีการปลูกกันมากในจังหวัดชุมพรแล้ว ยังมีประวัติเกี่ยวเนื่องกับจังหวัดมาอย่างยาวนาน โดยเชื่อว่ากล้วยเล็บมือนางนั้นเดิมเป็นกล้วยป่า ที่ชาวบ้านในอำเภอพะโต๊ะจะเรียกกันว่ากล้วยนิ้วมือนาง ในคำบอกเล่าของชาวอำเภอทุ่งตะโกในอดีตยังมีการพูดถึงกล้วยชนิดหนึ่งที่ไม่มีเมล็ด และนิยมนำมาปลูกกันที่บ้านทุ่งวังช้าง บ้านหาดยาย บ้านทุ่งตะโก และบ้านหลังสวน หรือแม้แต่ในบทกลอนของสุนทรภู่ที่เขียนขึ้นในปี พ.ศ.2427 ยังกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “กล้วยสี สะโต โวหาร เรียกแต่โบราณ อีกกล้วยประจำพาน หนึ่งเล็บมือนาง นามกร” เป็นสิ่งยืนยันว่ากล้วยเล็บมือนางเป็นที่รู้จักกันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2

ปีที่ได้รับคัดเลือก/ปีที่ก่อตั้ง
2015-01-01

ที่อยู่ : จังหวัดชุมพร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672