กาดทุ่งเกวียน

แอ่งอารยธรรมล้านนา > ลำปาง

ย่านการค้า

กาดทุ่งเกวียน หรือ ตลาดทุ่งเกวียน ตั้งอยู่ที่ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ริมทางหลวงสายเชียงใหม่-ลำปาง ในอดีตเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารและพันธุ์ไม้หายากนานาชนิด โดยเฉพาะของป่า เช่น กล้วยไม้ป่า เนื้อกวาง เนื้อหมูป่า เห็ด กล้วยไม้ชนิดต่างๆ ฯลฯ ปัจจุบันเนื่องจากอาหารป่ามีน้อยลงจึงได้เปลี่ยนเป็นแหล่งจับจ่ายของฝากจากจังหวัดลำปางและจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือ เช่น สินค้าหัตถกรรม อาหารพื้นเมือง อย่างแคบหมู น้ำพริกหนุ่ม อาหารหมักดอง ฯลฯ พื้นที่ของกาดทุ่งเกวียนแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนที่ขายเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิคตรงด้านหน้า โดยเฉพาะชามตราไก่ สัญลักษณ์ของจังหวัดลำปาง ส่วนของฝากทั่วไป เช่น อาหารพื้นเมือง และส่วนด้านในสุดที่ขายของป่าต่างๆ

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง ศูนย์รวบรวมช้างไทยภายในจังหวัด หากมาบาดแผลหรือเจ็บป่วยก็จะนำมารักษาที่นี่ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมลมและบริจาคเงินสมทบทุนการดูแลช้างไทยได้ภายในศูนย์

ศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายตำบลห้างฉัตร จุดจัดแสดงสินค้าของตำบลห้างฉัตรในราคาถูก มีทั้งของฝาก ของที่ระลึก หรือผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในตำบล

โรงเรียนฝึกควาญช้าง จุดฝึกอบรมคราญช้างให้มีความชำนาญและดูแลช้างอย่างมืออาชีพ รวมถึงมีช้างไทยเพาะเลี้ยงอยู่ภายในอีกด้วย

วันเวลาทำการ :
เปิดทุกวัน เวลาประมาณ 6:00-19:00 น.

ที่อยู่ : ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672