TAT Highlight > ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว > ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวชะอำด้านเหนือ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวชะอำด้านเหนือ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา

TAT Highlight > ชลบุรี

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชราเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างให้เยาวชนในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศมีความรู้ในแหล่งท่องเที่ยว และรากเหง้าของวัฒนธรรมในพื้นที่ ก่อให้เกิดความรัก ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง นำไปสู่การพัฒนาและสร้างประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ท้องถิ่นของตนเองในอนาคต เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสร้างประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในระยะยาว

ปีที่ได้รับคัดเลือก/ปีที่ก่อตั้ง
2012-01-01
บริการ/กิจกรรมที่น่าสนใจ

 - บรรยายความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว  จำนวน 12  แห่ง
 - นำชมแหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

วนอุทยานเขานางพันธุรัตน์

ติดต่อประสานงาน :
คุณ : คุณอนิวรรณ เรืองโชติ
เบอร์โทรศัพท์ : 09 4230 2684
อีเมลล์ : ariran9706@gmail.com
วันเวลาทำการ :
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.

ที่อยู่ : 186/1 ถนนร่วมจิตร ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
เบอร์โทรศัพท์ : 09 4230 2684
อีเมลล์ : ariran9706@gmail.com
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672