คุ้มเจ้าหลวง

TAT Highlight > แพร่

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่คุ้มเจ้าหลวง และอนุรักษ์งานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อสืบสานภูมิปัญญาคนเมืองแพร่ มีการสอนดนตรีพื้นเมือง สอนตัดตุง ทำเครื่องแขวน การทำบายศรี เป็นต้น คุ้มเจ้าหลวงเป็นบ้านของเจ้าผู้ครองเมืองแพร่องค์สุดท้าย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 สถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรป หรือทรงขนมปังขิง หลังคามุงด้วย "ไม้แป้นเกล็ด" ปั้นลม และชายคาน้ำ รอบตัวอาคารประดับด้วยไม้แกะฉลุ ฝีมือช่างชาวจีน อาคาร 2 ชั้นสร้างด้วยอิฐถือปูน ไม่ฝังเสาเข็ม สูงจากพื้นดินประมาณ 2 เมตร มประตู 72 บาน ภายในตกแต่งเสทอนครั้งที่เจ้าผู้ครองนครยังมีชีวิตอยู่ พร้อมจัดแสดงเครื่องใช้และนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในสมัยนั้น

รางวัลหรือเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้า

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (ดีเด่น) ประเภทแล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พ.ศ. 2558

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (ดีเด่น) ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2551

เว็บไซต์ :
http://www.phraepao.go.th

ที่อยู่ : ถ.คุ้มเดิม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5453 2485-8, 0 5453 2811-4
เวปไซต์ : http://www.phraepao.go.th
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672