TAT Highlight > รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย > กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์

TAT Highlight > สมุทรสงคราม

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

กลุ่มชาวบ้านที่เห็นคุณค่าของธรรมชาติ วิถีชีวิตความเป็นบ้านริมน้ำ จึงได้รวบรวมและรื้อฟื้นเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้กลับมาอีกครั้ง โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกิจกรรมในชุมชน ในรูปแบบฐานการเรียนรู้จากภูมิปัญญาชุมชน ดังนี้ กิจกรรมน้ำตาลมะพร้าว กิจกรรมการทำจักสานใบมะพร้าว กิจกรรมทขนมไทย และกิจกรรมล่องเรือชมวิถีชีวิตบ้านริมสองฝั่งคลองผีหลอก กับบ้านเรือนไทยโบราณ พิธีลอยอังคารพร้อมสัมผัสกับรสชาติอาหารแบบไทยๆ พื้นบ้าน เช่น น้ำพริกปลาทู ผักต้ม แกงขี้เหล็ก แกงยอดมะขามที่หารับประทานได้ยากในปัจจุบัน

รางวัลหรือเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้า

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (ดีเด่น) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชน พ.ศ. 2558/2553

เว็บไซต์ :
http://www.baanrimklong.net

ที่อยู่ : 43/1 หมู่ 6 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3475 2775, 08 9170 2904
อีเมลล์ : Homestay_baanrimklong@hotmail.com
เวปไซต์ : http://www.baanrimklong.net
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672