แอ่งอารยธรรมล้านนา > ศูนย์ศิลปาชีพ > ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านแม่ต๋ำ

แอ่งอารยธรรมล้านนา > ลำปาง

ศูนย์ศิลปาชีพ

โครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำ ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปางเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับราษฎรเนื่องจากทรงเห็นว่าชาวบ้านมีฐานะยากจนและไม่มีที่ทำกินที่แน่นอน จึงเกิดการฝึกอาชีพเครื่องปั้นดินเผา เนื่องจากบริเวณนั้นเป็นแหล่งดินขาวคุณภาพดี โครงการฯ ให้ความช่วยเหลือละแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน พัฒนาอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพื่อให้มีสภาพเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสนับสนุนทั้งด้านงานฝีมือ งานเกษตรกรรม และงานปศุสัตว์ เป็นการเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งและยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้ช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่าให้อุดมสมบูรณ์ ปลูกป่า ป้องกันไฟป่า ป้องกันการลักลอบตัดไม้ สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่า เป็นต้น 

ปีที่ได้รับคัดเลือก/ปีที่ก่อตั้ง
1984-01-01
บริการ/กิจกรรมที่น่าสนใจ

โครงการฯ ยังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้นักเที่ยวที่สนใจเข้าชมการสาธิตการผลิตศิลปหัตถกรรมต่างๆ เช่น งานเครื่องปั้นดินเผา งานแกะสลักไม้ งานทอผ้า ฯลฯ

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

ที่นี่ใกล้กับจุดพักผ่อนชมวิว เล่นน้ำ ใกล้อ่างกักเก็บน้ำที่มีอยู่ล้อมรอบศูนย์ศิลปาชีพฯ อาทิ อ่างเก็บน้ำแม่อาง, อ่างเก็บน้ำห้วยโป้งแต้ว, อ่างเก็บน้ำห้วยจวง, อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำบก, อ่างเก็บน้ำแม่ฟอกและอ่างเก็บน้ำแม่เตียน เป็นต้น แต่ละที่ก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไป


ที่อยู่ : ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 52210
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5423 9208, 0 5423 3744
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672