TAT Highlight > ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว > โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) JUMPEEWANIDAPORN SCHOOL

โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์)

TAT Highlight > น่าน

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว

น่าน จังหวัดท่องเที่ยวที่โดดเด่นในเรื่องของวัฒนธรรม การย่ำอดีตที่น่าประทับใจ เป็นการเที่ยวสโลไลฟ์แบบไทยโบราณ หากต้องการสัมผัสชีวิตท้องถิ่นแบบสบายๆ เที่ยวไปกับมัคคุเทศก์น้อย สามารถแวะเวียนไปที่โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) โรงเรียนที่ได้รับการจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว เด็กๆที่นี่ได้รับการอบรมและเรียนรู้ในหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวพร้อมรองรับนักเดินทางที่เข้าสู่จังหวัดน่านให้ได้รับอรรถรสแบบท้องถิ่นได้อย่างสนุกสนานและเต็มอิ่ม

รางวัลหรือเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้า

- รางวัลชนะเลิศ การประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ระดับประเทศ ประจำปี 2557
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ระดับประเทศ ประจำปีปี 2558

บริการ/กิจกรรมที่น่าสนใจ

- กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติมด้านการท่องเที่ยว
- จัดกิจกรรมชุมนุมเจ้าบ้านน้อยนำเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

วัดแช่แห้ง

วัดภูมินทร์

ดอยภูคา

วัดกึ่งเมือง

ดอยเสมอดาว

วัดช้างค้ำวรวิหาร

เตาเผาบ่อสวด

ติดต่อประสานงาน :
คุณ : คุณน้ำผึ้ง ใจจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5471 0558
อีเมลล์ : chompeenan@hotmail.com
วันเวลาทำการ :
9:30-15:00 น.

ที่อยู่ : 44 ถนน สุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5471 0558
อีเมลล์ : chompeenan@hotmail.com
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672