TAT Highlight > รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย > บ้านคีรีวง ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งเขาหลวง

บ้านคีรีวง ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งเขาหลวง

TAT Highlight > นครศรีธรรมราช

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

บ้านคีรีวงเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 300 ปี อพยพมาอยู่ในบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขาหลวง เรียกว่า “หมู่ 5 บ้านขุนน้ำ” เพราะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นต้นน้ำและเป็นแหล่งพันธุ์ไม้นานาชนิด ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บ้านคีรีวง หมายถึง หมู่บ้านซึ่ง อยู่ในวงล้อมของภูเขา

ชาวบ้านที่นี่มีวิถีชีวิตที่เรียบสงบในสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลักคือการทำสวนผลไม้ผสม เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและเป็นต้นแบบของการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขาและสายน้ำแถมยังเป็นแหล่งอากาศดีที่สุดแห่งหนึ่ง จนได้ชื่อว่าเป็นถึงแหล่งโอโซนของประเทศทีเดียว ภายในชุมชนมีการรวมกลุ่ม ผลิตสินค้าที่ระลึกขึ้นชื่อหลากชนิด เช่น ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มสมุนไพร กลุ่มจักสานกะลามะพร้าว กลุ่มแปรรูปน้ำผลไม้ กลุ่มไวน์ จนได้รับความนิยมจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว

รางวัลหรือเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้า

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (ยอดเยี่ยม) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเมืองและชุมชน พ.ศ. 2541

บริการ/กิจกรรมที่น่าสนใจ

ชมการสาธิตการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ

การใช้ชีวิตแบบชาวบ้านสไตล์โฮมสเตย์

พักที่รีสอร์ตริมน้ำตก ซึ่งเกิดจากทางลำธารใหญ่ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ

ชิมผลไม้สดจากต้นในฤดูผลไม้ระหว่างเดือนกรกฎาคม–กันยายน บริการเดินป่าศึกษาธรรมชาติสู่ยอดเขาไว้รองรับกลุ่มนักเที่ยวที่ชอบผจญภัยอีกด้วย

วันเวลาทำการ :
เปิดทุกวัน เวลา 08:30-16:30 น.

ที่อยู่ : ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230
เบอร์โทรศัพท์ : 0 7553 3370
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672