TAT Highlight > ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว > โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม MANEESATIT SCHOOL

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม

TAT Highlight > อุทัยธานี

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐารามจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวขึ้นเพื่อให้นักเรียน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุทัยธานี ได้เห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุทัยธานี มีความรัก ภาคภูมิใจ หวงแหน ในแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดของตนเอง และสามารถนำความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมภายในจังหวัดของตนเองได้

รางวัลหรือเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้า

รางวัลชมเชยการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ระดับภาคเหนือ ในระดับประถมศึกษา ประจำปี 2558

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

- วัดสังกัสรัตนคีรี
- วัดอุโปสถาราม
- วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
- แม่น้ำสะแกกรัง

ติดต่อประสานงาน :
คุณ : คุณพัชรินทร์ วงศ์สง่า
เบอร์โทรศัพท์ : 08 6209 7959
อีเมลล์ : ung_ang18@hotmail.com
วันเวลาทำการ :
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.

ที่อยู่ : 8 ถนนมณีรัตน์ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
เบอร์โทรศัพท์ : 08 6209 7959
อีเมลล์ : ung_ang18@hotmail.com
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672