ขัวมุงท่าสิงห์

แอ่งอารยธรรมล้านนา > ลำพูน

ย่านการค้า

ขัวมุงท่าสิงห์ บ้านศรีเมืองยู้ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นหมู่บ้านที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้อยู่มาก ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพผลิตผ้าฝ้าย ผ้าไหมยกดอก และผลิตภัณฑ์จากฝ้ายอื่นๆ  นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมวิถีชีวิตชาวบ้านหรือนั่งรถสามล้อถีบเพื่อเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ได้ เช่น วัดต้นแก้ว พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ศูนย์ทอผ้าพื้นเมือง เป็นต้น  รวมถึงการจับจ่ายซื้อหาผลิตภัณฑ์โอท็อป โดยเฉพาะผ้าฝ้ายยกดอกลำพูน สินค้าตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ เป็นต้น 

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน มีเจดีย์สีทองสูงสง่าในตอนกลางวัน และเปิดไฟเสริมความสว่างสไวในตอนกลางคืน

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดลำพู บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะขนาดกว้างและสวนดอกไม้สวยงามประดับอยู่ในสวนโดยรอบอนุสาวรีย์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุสำคัญ เพื่อเปิดให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของเมืองลำพูน ผ่านการจัดแสดงเป็นโซนต่างๆ

วันเวลาทำการ :
เปิดทุกวัน เวลาประมาณ 9:00-18:00 น.

ที่อยู่ : บ้านศรีเมืองยู้ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672