TAT Highlight > ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว > โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)

โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)

TAT Highlight > นครพนม

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจและเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด จึงได้เสนอตัวและได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว การทำงานของศูนย์ได้มีการเรียนการสอน การอบรมด้านการท่องเที่ยวให้กับนักเรียนเยาวชนได้เข้าใจและมีความรู้ในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด และสามารถนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่พิเศษคือเยาวชนของศูนย์ฯ มีการเตรียมพร้อมที่จะรองรับนักเที่ยวจากต่างชาติ ในโอกาสที่เราเป็นหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย

ปีที่ได้รับคัดเลือก/ปีที่ก่อตั้ง
2012-01-01
รางวัลหรือเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้า

2557 - นักเรียน ชนะเลิศระดับภาค การแข่งขันเจ้าบ้านน้อย ระดับประถมศึกษา และรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
2558 - นักเรียน ชนะเลิศระดับภาค แข่งขันเจ้าบ้านน้อย ระดับประถมศึกษา และรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
        - นักเรียน รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาค แข่งขันเจ้าบ้านน้อย ระดับมัธยม
        - ครูผู้ประสานงาน ส่งผลงานศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รางวัล”ครูเกียรติคุณ” ผู้ตามรอยพระ

บริการ/กิจกรรมที่น่าสนใจ

จัดแสดงมุมการเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดกลุ่มสนุก

  • ใช้เรียนรู้วิชาการท่องเที่ยว
  • ใช้จัดกิจกรรมชุมนุมเจ้าบ้านน้อย
  • เป็นสถานที่ประชุมครู
  • เป็นสถานที่จัดอบรมทุกปี
  • มีวิทยากรบริการวิชาการแก่ผู้สนใจด้านท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

เทพประดิษฐาราม
วัดมหาธาตุ

ติดต่อประสานงาน :
คุณ : นางปรียาภรณ์ ศรีพิมพ์
เบอร์โทรศัพท์ : 09 5659 1142
อีเมลล์ : preeya.pim@hotmail.com
วันเวลาทำการ :
วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 8:30-16:30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ที่อยู่ : 231/3 ถนนศรีเทพ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ : 09 5659 1142
อีเมลล์ : preeya.pim@hotmail.com
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672