TAT Highlight > ประชารัฐสุขใจ Shop > ปั๊ม ปตท. คลองนารายณ์

ปั๊ม ปตท. คลองนารายณ์

TAT Highlight > จันทบุรี

ประชารัฐสุขใจ Shop

ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ปั๊ม ปตท. คลองนารายณ์ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานระยอง (ระยอง – จันทบุรี) กล่าวว่า ทุกภาคส่วน และภาคีเครือค่ายต่าง ๆ ได้บูรณาการจัดการเปิด “ร้านค้าประชารัฐสุขใจ Shop จันทบุรี” ขึ้นเพื่่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น กระจายรายได้ให้ชุมชนและช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน
ปีที่ได้รับคัดเลือก/ปีที่ก่อตั้ง
2016-01-01

ที่อยู่ : ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672