กาแฟดอยช้าง

แอ่งอารยธรรมล้านนา > เชียงราย

สิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์

เดิมพื้นที่ดอยช้างเกษตรกรยึดอาชีพปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2512 ได้มีพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ชาวเขาบนดอยช้างเลิกปลูกฝิ่น ต่อมารัฐบาลมีนโยบายลดพื้นที่ การปลูกฝิ่นอย่างจริงจัง  ในปี พ.ศ.2526 กรมประชาสงเคราะห์โดยศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาได้นำพันธุ์พืช เมืองหนาวมาให้เกษตรกรปลูกเพื่อทดแทนฝิ่น  เช่น แมคคาเดเมีย บ๊วย ท้อ สาลี่ รวมทั้งกาแฟอาราบิกา สายพันธุ์ดีๆ ที่ผ่านการทดลองและวิจัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นเวลากว่า 20 ปี กระทั่งปัจจุบันที่นี่ได้กลายเป็นแหล่งสร้าง็ผลผลิต เมล็ดกาแฟ ที่มีคุณภาพสูงมากแห่งหนึ่งของโลก

 

กาแฟดอยช้าง หมายถึง กาแฟอาราบิก้า สายพันธุ์หลัก คาทูรา คาติมอร์ และคาทุยที่ได้จากผลกาแฟสดที่ปลูกที่หุบเขาดอยช้าง ที่ระดับความสูง 1,000–1,700 เมตร จากระดับน้ำทะเล ในตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นำมาผลิตด้วยกรรมวิธีมาตรฐานเป็นกาแฟสารและกาแฟคั่ว-บดที่มีคุณภาพสูง มีความหอม รสชาติกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีคาเฟอีนไม่เกิน 1.5 ร้อยละของน้ำหนัก

 

ความพิเศษที่มีเอกลักษณ์ของกาแฟดอยช้าง เกิดจากสภาพภูมิประเทศ โดยเป็นภูเขาสูงมีความลาดชันมากกว่า ร้อยละ 35 และมีที่ราบเป็นเนินแคบๆ มีความลาดชันอยู่ระหว่างร้อยละ 8 – 35 ความต่างระดับของพื้นที่ประมาณ 500 เมตร ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง หรือดินร่วนที่เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินและแร่ธาตุทับถมของอนุภาค ต่างๆ ที่เกิดจากอนุภาคที่สูงกว่าลงไปทับถมตามบริเวณที่ต่ำกว่า มีอินทรีย์วัตถุสูง การระบายน้ำดี pH ประมาณ 6.0 – 6.5 ดอยช้างเป็นแหล่งกำเนิดลำน้ำ ลำห้วยหลายสาย รวมทั้งลำน้ำห้วยไคร้ ซึ่งมีน้ำซึมและไหลตลอดทั้งปี  นอกจากนี้ยังมี บ่อน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่และเล็กมีน้ำซึมตลอดทั้งปี  แหล่งเพาะปลูกยังเป็นพื้นที่สูง ในระดับ 1,000 – 1,700 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งเหมาะแก่การปลูกกาแฟอาราบิก้า  

 

นอกจากปัจจัยของธรรมชาติที่เหมาะสมแล้ว ยังประกอบกับการคัดเลือกพันธุ์ การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวอย่างพิถีพิถัน และกรรมวิธีผลิตที่ได้มาตรฐานของเกษตรกรผู้เพาะปลูก ทำให้กาแฟดอยช้างเป็นสินค้าคุณภาพที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก โดยเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปหรืออียูได้ลงประกาศใน EU Official Journal ขึ้นทะเบียนกาแฟดอยช้างและดอยตุง เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในอียู มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 3 สิงหาคม 2558 นอกจากนี้ “กาแฟพรีเมี่ยม เกรด A Organic” ของดอยช้างได้รับ Certified Organic จาก USDA และ Organic Farming จาก EU ในฐานะที่เป็นกาแฟปลอดสารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิต และยังได้รับคัดเลือกให้วางจำหน่ายใน SunOpta ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งมีสาขามากกว่า 1,500 แห่งทั่วโลก

ปีที่ได้รับคัดเลือก/ปีที่ก่อตั้ง
2007-01-01

ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672