TAT Highlight > ประชารัฐสุขใจ Shop > สน.ปตท. หจก. อุตรดิตถ์ออยล์

สน.ปตท. หจก. อุตรดิตถ์ออยล์

TAT Highlight > อุตรดิตถ์

ประชารัฐสุขใจ Shop

ร้านประชารัฐ สุขใจ Shop เป็นสถานีริมทางที่มีการจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าเกษตร สินค้าวิสาหกิจชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเป็นผู้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่แสดง อัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นจุดขาย ถ้าอยากได้สินค้าที่เป็นของดีจังหวัดไหน ให้เดินเข้าไปในร้านประชารัฐสุขใจ Shop ของจังหวัดนั้น โดย สินค้าหน้าร้านจะสามารถจัดวางจำหน่ายได้มากถึง 200 ชิ้นมีการจัดระบบการบริหารจัดการร้านค้าให้เดินหน้าอย่างยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงานให้แต่ละจังหวัดเลือกไว้ 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จะเป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มผู้ผลิตและร้านฯ ซึ่งเหมาะสำหรับจังหวัดที่ไม่มีเครือข่าย OTOP และ Trader  รูปแบบที่ 2 เครือข่าย OTOP ของจังหวัด จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน และ รูปแบบที่ 3 Trader อาชีพ และ Trader ที่พัฒนาจากเครือข่าย OTOP จะทำหน้าที่จัดหา รวบรวมและจัดส่งสินค้าให้กับร้านฯ

นอกจากนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดเตรียมหลักสูตรอบรมพนักงานขาย การบริหารจัดการร้านค้า และระบบการบริหารการเงินร้านค้า ให้กับพนักงานจำหน่ายสินค้าภายในร้าน โดยให้แต่ละจังหวัดทำการคัดเลือกพนักงานประจำร้านค้าอย่างน้อย ร้านละ 2 คน  และจัดระบบการเครดิตสินค้า 5-15 วัน  ในแต่ละประเภทสินค้า โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการร้านค้า ของศูนย์โอทอปคอมเพล็กซ์ พุแค จ.สระบุรี เป็นต้นแบบการบริหารจัดการร้านประชารัฐสุขใจ Shop ทั่วประเทศ

กลุ่มชุมชนมีความต้องการส่งสินค้าเข้าจัดจำหน่าย หรือต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร้านค้าสามารถสมัคร หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศ  สำหรับ ร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP จะได้ฤกษ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้ง 148 แห่ง ในวันที่ 1 เม.ย. 2559 ณ ปั๊ม ปตท. ทั่วประเทศ

ปีที่ได้รับคัดเลือก/ปีที่ก่อตั้ง
2016-01-01

ที่อยู่ : 85 หมู่ 4 ถนนสายเอเซีย ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672