TAT Highlight > สิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ > กล้วยหินบันนังสตา Gluay Hin Bannang Sata

กล้วยหินบันนังสตา

TAT Highlight > ยะลา

สิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์

กล้วยหินบันนังสตา เป็นกล้วยหินพันธุ์พื้นเมืองของอำเภอบันนังสตา พันธุ์ Saba หรือชื่อวิทยาศาสตร์ Musa Sapientum วงศ์ Musaceae ที่มีการปลูกกันในพื้นที่ 7 อำเภอ คือ บันนังสตา ธารโต กรงปินัง ยะหา เบตง กาบัง และอำเภอเมือง  เดิมกล้วยหินพบในพื้นที่มานาน โดยเฉพาะบริเวณสองฝั่งแม่น้ำปัตตานี และลำธาร ลำห้วย ซึ่งเป็นเหมืองเก่าในตำบลถ้ำทะลุ ตำบลบาเจาะ ตำบลบันนังสตา และตำบลตลิ่งชัน ต่อมาจึงมีการปลูกกันแพร่หลายมากขึ้น

โดยผลของกล้วยชนิดนี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-5 ซม. ยาวประมาณ 8-12 ซม. ส่วนใหญ่ผลจะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ผลด้านข้างออกเป็นรูปสามเหลี่ยม บางครั้งผลมีขนาดใหญ่จะมีถึง 5 เหลี่ยม เปลือกจะหนา ผลดิบจะมีสีเขียวเข้ม ผลสุกเปลือกสีออกเหลือง เนื้อแน่น ไม่เละ ไม่มีเมล็ด ผลดิบเนื้อแข็งสีขาว ผลสุกเนื้อสีขาวอมเหลือง ถึงเหลือง ไม่ติดเปลือก ไม่มีจุดดำ รสชาติเมื่อสุกจะออกเปรี้ยวเล็กน้อย ความเด่นคือคุณค่าของสารอาหาร คือมีคาร์โบไฮเดรต และให้พลังงานสูงกว่ากล้วยชนิดอื่น และมีเบตาคาร์โรทีนในปริมาณที่สูง

ปีที่ได้รับคัดเลือก/ปีที่ก่อตั้ง
2011-01-01

ที่อยู่ : อำเภอบันนังสตา อำเภอธารโต อำเภอกรงปินัง อำเภอยะหา อำเภอเบตง อำเภอกาบัง และอำเภอเมืองเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672