TAT Highlight > สิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์ > ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง Sangyod Muang Phatthalung Rice

ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

TAT Highlight > พัทลุง

สิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์

จังหวัดพัทลุงถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีผลผลิตข้าวจนที่เลืองชื่อมายาวนาน ดังปรากฏอยู่ในคำขวัญของจังหวัด ที่กล่าวว่า “เมืองหนังมโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน” และข้าวชนิดหนึ่งของอู่นาข้าวแห่งพัทลุงที่มีคุณภาพจนได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากคือ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง เป็นข้าวเบา เป็นข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมือง ที่มีความไวต่อช่วงแสง ข้าวเปลือกจะมีสีฟาง หากเป็นข้าวกล้องจะมีสีแดงจนถึงสีแดงเข้มในเมล็ดเดียวกัน หากเป็นข้าวสาร เมล็ดข้าวจะมีสีขาวปนแดงแกมแชมพู เมล็ดเรียวเล็ก ที่พิเศษคือมีความนุ่ม หอม แม้จะเก็บไว้จนเย็นความนุ่มของข้าวก็ยังคงอยู่ รวมทั้งเป็นข้าวที่อุดมด้วยสารอาหารที่มีวิตามิน และแร่ธาตุ เป็นข้าวที่ปลูกในฤดูนาปี

ปีที่ได้รับคัดเลือก/ปีที่ก่อตั้ง
2006-01-01

ที่อยู่ : อำเภอควนขนุน อำเภอบางแก้วและอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672