TAT Highlight > รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย > ชุมชนพอเพียง บ้านบางพลับ

ชุมชนพอเพียง บ้านบางพลับ

TAT Highlight > สมุทรสงคราม

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

ผักผลไม้ลืมชาติคือภูมิปัญญาโบราณที่เปลี่ยนมะระขมให้กลายเป็นหวานที่โด่งดังและเป็นหนึ่งในเทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพได้ทำให้ ชุมชนพอเพียง บ้านบางพลับ เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยว ที่นี่ไม่เพียงสอนเคล็ดลับการแช่อิ่มผลไม้ลืมชาติเพียงอย่างเดียว ยังมีของดีที่รอการถ่ายทอดอีกมาก อาทิ การทำน้ำตาลมะพร้าว การทำปุ๋ยชีวภาพ ชุมชนพอเพียง บ้านบางพลับ เป็นบ้านทรงไทยที่สวยงาม ร่มรื่น ด้วยสวนผลไม้ และเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการพักผ่อนกับวิถีธรรมชาติ บ้านสวน ก่อต้ังขึ้นโดย อาจารย์สมทรง แสงตะวัน ซึ่งได้สั่งสมองค์ความรู้จากการประสบ ความสำเร็จ ในการทำสวน ได้ใช้บ้านสวนของตนเองเป็นศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้สู่ชุมชน ในด้านความรู้ขั้นพื้นฐานของการทำเกษตรกรรม และฝึกปฏิบัติจริงในสวน ปีหนึ่งมีผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาศึกษาเป็นจำนวนมาก

 

ที่นี่มีฐานการเรียนรู้มากถึง 15 ฐาน เช่น การเผาถ่านผลไม้ การทำน้ำส้มควันไม้ การผลิตปุ๋ยน้ำ ปั่นจักรยานชมสวนมะพร้าว การทำน้ำตาลมะพร้าว ทำปุ๋ยชีวภาพ การแช่อิ่มผัก เยี่ยมบ้านพญาซอ ชมโบราณสถาน ทดลองชิมผลไม้สดจากสวน และพักอาศัยแบบ โฮมสเตย์กับชาวบ้าน ที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์จากสวนที่มีชื่อเสียง คือ ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ ปลอดสารพิษที่ชาวบ้านบางพลับปลูกโดยไม่ ใช้ยาฆ่าแมลง ผักผลไม้แช่อิ่มลืมชาติจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษ ในการถนอมอาหาร ที่ขึ้นชื่อคือสมุนไพรหวาน อย่างบอระเพ็ดแช่อิ่ม มะนาวแช่อิ่ม และมะระแช่อิ่ม ให้ซื้อติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านด้วย

รางวัลหรือเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้า

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (ยอดเยี่ยม) ประเภทแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร พ.ศ. 2556

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (ยอดเยี่ยม) ประเภทแหล่งท่องเท่ียวชุมชน พ.ศ. 2553

บริการ/กิจกรรมที่น่าสนใจ

ที่พักโฮมสเตย์

บริการจักรยานชมสวน

สืบสานประเพณีการตักบาตรขนมครก และตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ

ล่องเรือชมธรรมชาติสองฝั่งคลองและชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน

เรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน–การเกษตรเชิงอนุรักษ์

ชมการสาธิตการทำน้ำตาลมะพร้าว

ชมและทดลองทำผักผลไม้ลืมชาติ

ตื่นเต้นกับการตกกุ้งแม่น้ำ

เพลิดเพลินกับการดูนกชนิดต่างๆ

 

 

 

 

 

 

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

ตลาดน้ำบางน้อย

ติดต่อประสานงาน :
คุณ : คุณสมทรง แสงตะวัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3476 1985, 08 9829 7100
วันเวลาทำการ :
เปิดทุกวัน เวลา 09:00-17:00 น.น.

ที่อยู่ : 9/3 หมู่ 4 ชุมชนบ้านบางพลับ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3476 1985, 08 9829 7100
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672