แอ่งอารยธรรมล้านนา > ย่านการค้า > กาดหลวง (ตลาดวโรรส)

กาดหลวง (ตลาดวโรรส)

แอ่งอารยธรรมล้านนา > เชียงใหม่

ย่านการค้า

กาดหลวงหรือตลาดวโรรส เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่าร้อยปี สร้างโดยพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ตัวตลาดตั้งอยู่ที่ถนนวิชยานนท์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่นี่นอกจากเป็นแหล่งจับจ่ายของชาวบ้านทั่วไปแล้ว นักท่องเที่ยวยังมาที่นี่เพื่อหาซื้อของฝากที่ครบครัน โดยเฉพาะเรื่องอาหารพื้นบ้าน เช่น ไส้อั่ว หมูยอ น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู แหนม กาละแม ลำไยอบแห้ง ผลไม้ดอง ผลไม้เมืองหนาว ฯลฯ นอกจากอาหารพื้นเมืองแล้วก็ยังมีเสื้อผ้าสำเร็จรูป เซรามิก ผ้า อุปกรณ์เย็บปักถักร้อย ดอกไม้ ฯลฯ ไม่ไกลจากกาดหลวงไปทางทิศตะวันตกเป็นที่ตั้งของตรอกเหล่าโจ้ว หรือที่รู้จักกันว่าเป็นไชน่าทาวน์ของเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นชุมชนคนจีนที่เก่าแก่และมีการจัดเทศกาลของคนจีนเป็นประจำ ภายในตรอกเหล่าโจ้วก็มีการจำหน่ายสินค้าต่างๆ มากมายโดยเฉพาะสินค้าชาวเขา อาทิ ผ้าปัก กระเป๋า เครื่องประดับ เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดเก่าแก่ที่ยังคงทำนุบำรุงรักษาเจดีย์หลวงสมัยล้านนาให้อยู่ในสภาพเดิม ทำให้สามารถเห็นอารยธรรมล้านนาเก่าแก่ และเข้ามากราบไหว้พระพุทธรูปโบราณให้นักท่องเที่ยวให้สัมผัส

ประตูท่าแพ ประตูเข้าเมืองเก่าแก่ที่สมัยก่อนเปิดปิดให้กับรถม้าหรือเกวียนที่ผ่านไปมา และปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งประติมากรรมแบบดั้งเดิม

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร พิพิธภัณฑ์รวบรวมแสตมป์ ตราไปรษณีย์และประวัติศาสตร์สำคัญของไปรษณีย์ไทย

เว็บไซต์ :
http://www.warorosmarket.com
วันเวลาทำการ :
เปิดทุกวัน เวลา 05:00 - 18:00 น. และเวลา 17:00-23:00 น. สำหรับตลาดกลางคืน

ที่อยู่ : ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5323 2592, 08 9558 6455
เวปไซต์ : http://www.warorosmarket.com
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672