แอ่งอารยธรรมล้านนา > ศูนย์ศิลปาชีพ > ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์

แอ่งอารยธรรมล้านนา > เชียงใหม่

ศูนย์ศิลปาชีพ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ตั้งอยู่ที่ตำบลวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา บริเวณนี้เดิมเป็นหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยง พื้นที่เป็นภูเขา และป่าสน ชาวบ้านยังชีพด้วยการทำข้าวไร่ และเลี้ยงสัตว์ เมื่อสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้เสด็จและทอดพระเนตรเห็นการทอผ้าของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งศูนย์ฯ ขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้ชาวบ้านที่มีฐานะยากจนมีงานทำหลังฤดูทำนา มีการตั้งกลุ่มทอผ้า และกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ให้ชาวบ้านและเด็กๆชาวกะเหรี่ยงได้เรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีแปลงสาธิตผักและผลไม้เมืองหนาว เช่น ผักกาดหอมห่อพริกยักษ์ แครอท ถั่วลันเตา กระเทียมต้น บ๊วย ท้อ พลัม กาแฟ ถั่วแดงหลวง สาลี่ ฯลฯ มีแปลงสาธิตผัก ผลไม้ของชาวกะเหรี่ยงและแปลงสาธิตผักเมืองหนาวหลากสี ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตัวอย่าง ระยะไม่ห่างจากศูนย์ฯ เป็นป่าสนผืนใหญ่ที่สุดในประเทศ มีเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติ เพื่อเดินชมสนสองใบ สนสามใบ สนห้าใบ กล้วยไม้ป่า และนกหายากนานาชนิด สามารถเข้าชมการแสดงดนตรีและศิลปะของชาวกะเหรี่ยง และโบราณสถานวัดจันทร์ได้อีกด้วย

รางวัลหรือเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้า

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (ดีเด่น) ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2553

บริการ/กิจกรรมที่น่าสนใจ

มีบ้านพักและจุดกางเต๊นท์ให้บริการ (นักท่องเที่ยวต้องเตรียมเต๊นท์มาเอง)

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

ชมความงามของไอหมอกที่ลอยเหนือน้ำในยามเช้า
ชมใบเมเบิ้ลเปลี่ยนสี (ช่วงเดือน ม.ค.- ก.พ.)
ปั่นจักรยานดื่มด่ำกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์
เดินป่าศึกษาธรรมชาติซึ่งมีทั้งป่าสนสองใบและสามใบ
ชมนาข้าวเขียวขจีในช่วงฤดูฝน (ช่วงเดือน ก.ย. - ต.ค.) 
เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวปกากะญอ

ติดต่อประสานงาน :
คุณ : โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5324 9349, 08 7174 2418

ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 ตำบลกองแขก อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 50270
เบอร์โทรศัพท์ : 0 5324 9349, 08 7174 2418
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672