แอ่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง > ศูนย์ศิลปาชีพ > ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดอ่างทอง

ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดอ่างทอง

แอ่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง > อ่างทอง

ศูนย์ศิลปาชีพ

ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดอ่างทอง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เป็น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ มีวัตถุประสงค์ ให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและยังไม่สามารถกลับมาประกอบสัมมาอาชีพได้มีรายได้ในการเลี้ยงชีพจากการทำเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครัวเรือน อาทิ ปลูกพืชสวน เลี้ยงสุกร เลี้ยงแพะ ฯลฯ ปัจจุบันมีการขยายพันธุ์สุกรพันธุ์จินหัว ซึ่งเป็นที่รู้จักดีในการใช้เนื้อส่วนสะโพกาทำเป็นแฮมรสชาติอร่อยและมีสีสวยน่ารับประทาน นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังจัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตร และอุตสาหกรรมครัวเรือน ตลอดจนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม มีการจัดพื้นที่แปลงสาธิต เช่น แปลงปลูกผักปลอดสารพิษ แปลงไม้ผล โรงเรือนเพาะเห็ด แปลงปลูกหม่อนเลี้ยงไหม แปลงเลี้ยงสัตว์น้ำ ธนาคารข้าว ฯลฯ

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

ศาลเจ้าพ่อปู่ปิ่น สิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ชาวบ้านละแวกนั้นและนักท่องเที่ยว มักจะลงมาสักการะเมื่อขับรถสัญจรผ่านไปมา

ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านดอนบ่อ จุดศูนย์รวมของชาวบ้านในชุมชน เพื่อขอความร่วมมือกันสร้างสรรค์สินค้าของชุมชน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชม หรือสมทบทุนแก่ชาวบ้านได้

วัดแก้วกระจ่าง ที่ประดิษฐานของ "แม่แก้วประกายทอง" องค์แม่นางแกะสลักจากไม้ตะเคียนอายุหลายร้อยปี สมัยทวารวดี อันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน 


ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150
เบอร์โทรศัพท์ : 08 6146 5002, 0 3561 1296
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672