ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

แอ่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง > พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ศิลปาชีพ

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากทรงตระหนักถึงปัญหายากจนของราษฎร จึงทรงมีพระราชประสงค์จัดหาอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้กับราษฎร ภายในศูนย์ศิลปาชีพแบ่งออกเป็นสถานที่ที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาพระมิ่งขวัญ ซึ่งเป็นอาคารเรือนไทยประยุกต์ ภายในมีการจัดการสาธิตการทำงานศิลปหัตถกรรมต่างๆ พร้อมจัดจำหน่ายสินค้า เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้ ปักผ้า สานย่านลิเภา ฯลฯ จัดแสดงนิทรรศการหัตถกรรมทั้งงานปั้นและงานแกะสลักจากไม้ ซึ่งบางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลกเท่านั้น รวมถึงนิทรรศการภาพวาดสีน้ำมัน การแสดงหุ่นเชิด เป็นต้น

 

นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านศิลปาชีพที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของเรือนไทยในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้าน สำหรับผู้ที่สนใจงานศิลปาชีพแขนงต่างๆ สามารถเข้าชมโรงฝึกศิลปาชีพรวมทั้งสิ้น 29 แผนก เช่น เขียนภาพลายไทย ทอผ้าไหม จักสานไม้ไผ่ลายขิด ตุ๊กตาชาววัง ฯลฯ

 

หากต้องการเปลี่ยนบรรยากาศไปชมธรรมชาติ สามารถแวะไปที่ วังปลา ซึ่งเป็นอควาเรียมที่เพาะพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีการรวบรวมพันธุ์ปลาน้ำจืดในประเทศไทยทั้งที่กินพืชและกินเนื้อเป็นอาหารมาจัดแสดงภายในพื้นที่ที่มีการจัดให้ใกล้เคียงตามแหล่งที่อยู่อาศัยทางธรรมชาติ และ สวนนก ซึ่งเป็นที่อนุรักษ์พันธุ์นกชนิดๆต่าง ของประเทศไทย รวมถึงพันธุ์หายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์อีกด้วย

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

หมู่บ้านศิลปาชีพ

สวนนกบางไทร

ติดต่อประสานงาน :
คุณ : ประชาสัมพันธ์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3536 6252-4, 0 3528 3246-9
วันเวลาทำการ :
วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 08:30–16:30 น. วันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08:30–17:00 น.

ที่อยู่ : ตําบลราชคราม ตําบลช้างใหญ่ และตําบลโพธิ์แดง อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3536 6252-4, 0 3528 3246-9
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672