จังหวัดกรุงเทพมหานคร

แอ่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง > กรุงเทพมหานคร

อาณาบริเวณ

เมืองหลวงของประเทศไทย ที่เป็นเมืองขนาดใหญ่ระดับมหานคร เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน และความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอาราม พระราชวัง ห้างสรรพสินค้าระดับเวิล์ดคลาส รวมถึงความงดงามในวิถีชีวิตชุมชนแบบดั้งเดิม ที่สามารถผสมผสานได้อย่างกลมกลืนภายใต้เมืองใหญ่ของกรุงเทพฯ


ที่อยู่ : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672