แอ่งมรดกด้านวัฒนธรรม > อาณาบริเวณ > จังหวัดกำแพงเพชร Kamphaeng Phet

จังหวัดกำแพงเพชร

แอ่งมรดกด้านวัฒนธรรม > กำแพงเพชร

อาณาบริเวณ

อดีตเมืองลูกหลวง และเป็นเมืองหน้าด่านในอดีต เพราะฉะนั้นโบราณสถานที่ป้อมค่ายโบราณที่ยังหลงเหลือในจังหวัด คือแหล่งศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่น่าตื่นตาตื่นใจ ทั้งกำแพงเมืองเก่าที่ยังสมบูรณ์ หรือความงามของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร นอกจากนั้นด้วยพื้นที่มีภูเขาสูงทางด้านตะวันตก กำแพงเพชรจึงมีอุทยานที่มีความสมบูรณ์ โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ฯลฯ และมากำแพงเพชรแล้วต้องไม่พลาดซื้อกล้วยไข่ หอมหวานอร่อยและเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดกลับไปฝากคนที่บ้าน


ที่อยู่ : จังหวัดกำแพงเพชร
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672