บ้านจอมแจ้ง

แอ่งวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง > หนองคาย

หมู่บ้าน OTOP

หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวที่โดดเด่นในด้านวิถีชุมชนที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ชาวบ้านมีอาชีพทำการเกษตร ทำนา ปลูกผัก ทำสวน มีผลิตภัณฑ์เด่นประเภทอาหาร อาทิ ไข่พอกเค็ม ถั่วตัด ถั่วอบสมุนไพร น้ำพริกแจ่วแดง นอกจากนั้นชาวชุมชนยังยึดถือขนบประเพณีแบบอีสานอย่างเข้มแข็ง เช่นการรักษาประเพณี ฮีต 12 ครอง 14 จากอดีตจนถึงปัจจุบัน หากอยากสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายแบบชาวอีสาน พักในโฮมสเตย์ริมโขง บ้านจอมแจ้งก็มีให้บริการ

ปีที่ได้รับคัดเลือก/ปีที่ก่อตั้ง
2009-01-01
บริการ/กิจกรรมที่น่าสนใจ

รถรับจ้างเหมานำเที่ยวในจังหวัด

บ้านพักโฮมเสตย์ จำนวน 48 หลัง

ติดต่อประสานงาน :
คุณ : นายอารี วิพบุตร, นางยุ่น สุริษา
เบอร์โทรศัพท์ : 08 9275 0437, 08 9942 3613

ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 ตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
เบอร์โทรศัพท์ : 08 9275 0437, 08 9942 3613
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672