แอ่งอารยธรรมอีสานใต้ > ศูนย์ศิลปาชีพ > ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานี บ้านยางน้อย

ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานี บ้านยางน้อย

แอ่งอารยธรรมอีสานใต้ > อุบลราชธานี

ศูนย์ศิลปาชีพ

ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานี บ้านยางน้อย ตั้งอยู่ที่ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน  เป็นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ซึ่งในปัจจุบันมีกลุ่มอาชีพ 17 กลุ่ม ซึ่งหนึ่งในกลุ่มอาชีพนี้มีอาชีพการทอผ้าไหมรวมอยู่ด้วยและยังมีกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อผลิตและจำหน่าย ในราคาย่อมเยา ซึ่งลายผ้าที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่  ลายผ้ากาบบัว  และ ผ้าสีพื้น นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการฝ้ายและผ้าไหมที่มีชีวิตชีวาและฟาร์มตัวอย่างในพระองค์ฯ พร้อมเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าชมทุกวัน

ปีที่ได้รับคัดเลือก/ปีที่ก่อตั้ง
1996-01-01
บริการ/กิจกรรมที่น่าสนใจ

- อาคารแสดงนิทรรศการฝ้ายและไหม เป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เรื่องการผลิตผ้าไหมและผ้าฝ้ายแก่ผู้ที่สนใจคณะศึกษาดูงานและนักท่องเที่ยวได้ชม
- ร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร เป็นอาคารจำหน่ายสินค้า ประเภทอาหารแปรรูป จากผลิตผลทางการเกษตร และ ผลผลิตจากฟาร์มตัวอย่างฯ
- อาคารร้านอาหารศิลปาชีพ จัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่ผู้เยี่ยมชมและ นักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่าน

วันเวลาทำการ :
เปิดทุกวัน เวลา 08:30 - 17:00 น.

ที่อยู่ : ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4547 3610, 0 4547 3592
อีเมลล์ : UBNsupport@hotmail.com
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672