บ้านดอน

แอ่งอารยธรรมล้านนา > เชียงใหม่

หมู่บ้าน OTOP

บ้านดอนเป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ด้วยมีโป่งน้ำร้อนธรรมชาติ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติของดอยผ้าห่มปก รวมถึงการชมวิถีชีวิตเกษตรกรรมธรรมชาติ มีทัศนียภาพที่สวยงามของขุนเขา รวมถึงผลิตภัณฑ์เด่น เช่น ไม้กวาดดอกหญ้า OTOP 4 ดาว, ผลิตภัณฑ์น้ำพริก, ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเจียวกู่หลาน ฯลฯ  และยังเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมกับหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวอีก 2 แห่งคือ บ้านยาง ตำบลแม่งอน และบ้านนอแล ตำบลม่อนปิ่น

ปีที่ได้รับคัดเลือก/ปีที่ก่อตั้ง
2013-01-01
บริการ/กิจกรรมที่น่าสนใจ

- บ้านพัก ห้องพัก

- การบริการที่หลากหลายเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

- โป่งน้ำร้อนธรรมชาติ ดอยผ้าห่มปก

- เส้นทางท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยวตามแนวพระราชดำริ

- เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติดอยผ้าห่มปก

- ชมเส้นทางการบินของนก (Fly Way) 1 ใน 8 ของโลก

ติดต่อประสานงาน :
คุณ : นายภาคิน พันธุพิน (ประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวบ้านดอน)
เบอร์โทรศัพท์ : 08 9850 4182

ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ : 08 9850 4182
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672