แอ่งอารยธรรมอีสานใต้ > ย่านการค้า > ตลาดการค้าชายแดนช่องจอม

ตลาดการค้าชายแดนช่องจอม

แอ่งอารยธรรมอีสานใต้ > สุรินทร์

ย่านการค้า

ช่องจอม อยู่ที่บ้านด่านพัฒนา ตำบล ด่านอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เป็นหนึ่งในหลายช่องเขาบนเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งผู้คนในดินแดนไทย - กัมพูชา ใช้สัญจรไปมา ระหว่างกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเปิด เป็นจุดผ่านแดนจากตลาดช่องจอมฝั่งไทยไปยังตลาดโอร์เสม็ดของกัมพูชา คนทั้งสองประเทศนำสินค้ามาจำหน่ายแลกเปลี่ยนกันทุกวันในช่วงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ชายแดนสงบเรียบร้อย ตลาดช่องจอม ได้ขยายเวลา เปิด-ปิด ด่าน รับ AEC  จากเวลา 07:00-20:00 น. เป็น 06:00-22:00 น. สินค้าส่วนใหญ่เป็นของแห้ง เช่น ปลาแห้ง ของป่า เช่น เห็ด หน่อหวาย งานหัตถกรรม เช่น ตะกร้า กระบุง เสื่อสาน และของใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ เช่น เสื้อผ้าสบู่ ยาสีฟัน ฯล

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

ตลาดโอร์เสม็ดของกัมพูชา

อ่างกักเก็บน้ำห้วยเสนง อ่างกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ติดชายแดนประเทศกัมพูชา ที่สามารถเข้ามานั่งชิล หรือเล่นน้ำได้ตามอัธยาศัย


ที่อยู่ : ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672