แอ่งอารยธรรมอีสานใต้ > ศูนย์ศิลปาชีพ > ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

แอ่งอารยธรรมอีสานใต้ > นครราชสีมา

ศูนย์ศิลปาชีพ

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  ตั้งอยู่ระหว่างถนนเดชอุดม และถนนพิบูลละเอียด ติดบึงน้ำ “บุ่งตาหลั่ว” ในค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งภายในศูนย์ได้จัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ภายในศูนย์ก็จะมีอาคารผ้าไหม  อาคารเครื่องปั้นดินเผา  อีกทั้งยังมีอาคารศูนย์การเรียนรู้  อาคารนิทรรศการศูนย์ศิลปาชีพ ซึ่งจัดแสดงขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการแบบครบครัน หรือ เข้าฝึกอบรมโดยมีวิทยากรให้ความรู้อยู่ภายในนั้น

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตั้งอยู่ใจกลางตัวเมืองของจังหวัด และมีบริการขายดอกไม้ ธูป เทียน ถ่ายรูปที่ระลึก และมีร้านขายของฝากบริเวณฝั่งตรงข้าม

วัดวิสุทธิศรีสุมังคลาราม (วัดหนองไผ่ล้อม) วัดที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาสักการพระพุทธรูป ทำบุญและรวมตัวในวันสำคัญทางพุทธศาสนาอย่างหนาแน่น

สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว สะดวกสำหรับเข้ามาวิ่ง ปั่นจักรยาน หรือพาสุนัขมาวิ่งเล่น รวมไปถึงจุดปิกนิกให้ได้พักผ่อน


ที่อยู่ : ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672