จังหวัดตราด

แอ่งฝั่งทะเลตะวันออก > ตราด

อาณาบริเวณ

ตราดเป็นจังหวัดติดชายฝั่งทะเลตะวันออก ที่เชื่อมต่อไปสู่ประเทศกัมพูชา เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางด้านความมั่นคง และศูนย์กลางการค้าทั้งในอดีตและปัจจุบัน มีสถานที่สำคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน อาทิ ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ , พิพิธภัณฑ์ยุทธนาวี รวมถึงเกาะแก่งต่างๆ ในอุทธยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างที่งดงามและอุดมสมบูรณ์ ในพื้นที่ของจังหวัดตราดมีการตกผลึกของแร่ธาตุต่างๆ จนเกิดเป็นสายแร่รัตนชาติ เป็นแหล่งกำเนิดพลายหลากสีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลอยที่มีสีสวย น้ำงาม เนื้อพลอยแกร่งกว่าที่อื่นๆ มีสีแดงเลือดนกหรือสีแดงอมชมพู จึงเรียกพลอยชนิดนี้ว่า ทับทิมสยาม หรือ King of Ruby


ที่อยู่ : จังหวัดตราด
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672