แอ่งฝั่งทะเลตะวันออก > อาณาบริเวณ > จังหวัดจันทบุรี Chanthaburi

จังหวัดจันทบุรี

แอ่งฝั่งทะเลตะวันออก > จันทบุรี

อาณาบริเวณ

จันทบุรีเป็นเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกที่อุดมสมบูรณ์ด้วยผลไม้ยอดนิยม เช่น ทุเรียน เงาะ ที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดของประเทศ คือมีการปลูกทุเรียนกว่า 2.79 และเงาะ 1.93 แสนไร่ รวมทั้งผลไม้อื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ มังคุด ลองกอง ลางสาด สละ ลำไย ลิ้นจี่ ฯลฯ ช่วงที่มีผลไม้ชุกคือเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม นอกจากเป็นแหล่งพืชผักผลไม้แล้ว เมืองจันทน์ยังเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจอัญมณีระดับโลก รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งภูเขา ป่าไม้ น้ำตก ชายทะเล และโบราณสถาน และมีชื่อเสียงด้านหัตถกรรมเสื่อจันทบูรหรือเสื่อแดง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมากว่า 120 ปีจากชาวญวน ซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่การใช้สีดำ สีแดง และใช้ปอเป็นเส้นยืน สัญลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีอีกอย่างคือ แหวนปู แหวนปลา ซึ่งเป็นแหวนกล มีตัวเรือนเป็นรูปปูทะเล พญานาค ปลาและกุ้ง นอกจากนี้ยังมีสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง คือ  ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์ ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นของที่ระลึก


ที่อยู่ : จังหวัดจันทบุรี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672