จังหวัดชลบุรี

แอ่งฝั่งทะเลตะวันออก > ชลบุรี

อาณาบริเวณ

จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดทางทิศตะวันออก ของประเทศไทย  มีชายฝั่งทะเลยาว 156.83 กิโลเมตร จึงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและมีชื่อเสียงหลายแห่งตั้งอยู่ เช่น หาดพัทยา ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ หาดบางแสน หาดจอมเทียน  เกาะล้าน เกาะสีชัง ฯลฯ  นอกจากด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้ว ในขณะเดียวกันนั้นยังถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอีกด้วย เนื่องจากตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 65 กิโลเมตร  เป็นที่ตั้งของท่าเรือที่มีความสำคัญของประเทศ ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง และเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง และอ่าวไทย

 

สำหรับประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ประเพณีวิ่งควาย ซึ่งเป็นประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เป็นประเพณีที่แสดงความผูกพันระหว่างคนกับควาย ซึ่งเกษตรกรใช้เป็นพาหนะในการขนส่งสินค้าและทำการเกษตร โดยจัดขึ้นในวันขึ้น 14-15 ค่ำ เดือน 11 หลังงานออกพรรษา ประเพณีอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ ประเพณีก่อพระทรายน้ำไหล ประเพณีกองข้าวลวงสรวง เป็นต้น

 


ที่อยู่ : จังหวัดชลบุรี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672