แอ่งอันดามัน > หมู่บ้าน OTOP > บ้านค่ายรวมมิตร

บ้านค่ายรวมมิตร

แอ่งอันดามัน > สตูล

หมู่บ้าน OTOP

บ้านค่ายรวมมิตรเป็นหมู่บ้านที่ชาวชุมชนไม่ว่าพุทธ หรือมุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ชาวบ้านมีอาชีพทำสวนยาง และมีการทำหัตถรรมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน คือ การสานไม้ไผ่ เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ที่มีสินค้าเด่นคือหัตถกรรมฝาสานไม้ไผ่

ปีที่ได้รับคัดเลือก/ปีที่ก่อตั้ง
2010-01-01
บริการ/กิจกรรมที่น่าสนใจ

- โฮมสเตย์ ในรูปแบบพักรวมกับเจ้าของบ้าน

- มัคคุเทศก์

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

- บ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งนุ้ย

- น้ำตกโตนปาหนัน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งนุ้ย

- น้ำตกดาวกระจาย หมู่ที่ 11 ตำบลควนกาหลง

- ธาราสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนกาหลง

- นอกจากยังสามารถเชื่อมต่ออำเภอมะนัง ถ้ำภูผาเพชร และล่องแก่งวังสายทอง และล่องแก่งถ้ำเจ็ดคน

ติดต่อประสานงาน :
คุณ : นายสะอาหรี สาดีน, นางมีเม๊าะ เหมเด็น
เบอร์โทรศัพท์ : 08 0706 3797, 08 4398 7823

ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
เบอร์โทรศัพท์ : 08 0706 3797, 08 4398 7823
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672