เกี่ยวกับเรา

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้ครอบคลุม รวมทั้งยกระดับแหล่งท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ในเมืองรองให้เป็นที่รู้จัก และเป็นทางเลือกใหม่ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้ริเริ่มโครงการแอ่งท่องเที่ยวขึ้น โดยการจัดพื้นที่ท่องเที่ยวที่กระจายอยู่ในแต่ละจังหวัดเมืองรองให้เป็นกลุ่ม สร้างความเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายการเดินทางให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่งได้ เป็นการกระจายนักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวหลัก ซึ่งเป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ไปยังแหล่งท่องเที่ยวรอง ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการกล่าวขานน้อยกว่า แต่พื้นที่เหล่านี้กมีีจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะที่สวยงามไม่แพ้กัน

ททท. จึงได้จัดทำเว็บไซต์สถานีสุขใจขึ้นเพื่อแนะนำสถานที่ต่างๆ ในแอ่งท่องเที่ยว โดยการแบ่งออกเป็น 8 แอ่ง รวม 41 จังหวัด ได้แก่ แอ่งท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา แอ่งท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ แอ่งท่องเที่ยวอันดามัน แอ่งท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก แอ่งท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก แอ่งท่องเที่ยวมรดกด้านวัฒนธรรม แอ่งท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง และแอ่งท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง

ในแต่ละแอ่งแต่ละพื้นที่จะประกอบด้วยสถานที่ที่น่าสนใจ อาทิ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน พร้อมเลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ศูนย์ศิลปาชีพและโครงการตามพระราชดำริต่างๆ และย่านการค้าให้ได้เพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งของที่ระลึก นอกจากนี้ยังรวมถึงสถานที่ที่น่าสนใจอื่นที่อยู่ระหว่างทางผ่าน เช่น ที่พัก แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และสถานีริมทางอีก 148 แห่งทั่วประเทศไทย

เว็บไซต์สถานีสุขใจยังได้จัดเตรียมแผนที่ซึ่งจะแสดงเส้นทางจากจุดที่อยู่ในปัจจุบันไปยังสถานที่ที่ต้องการ รวมถึงสร้างระบบเพื่อรองรับแผนการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ละคน เพียงเลือกสถานที่ที่ต้องการไปเยี่ยมชม ระบบจะคำนวณเส้นทางที่ดีที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และนำเสนอสินค้าและเส้นทางการท่องเที่ยวไทยที่มีคุณภาพ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672