แอ่งท่องเที่ยวคืออะไร

แอ่งท่องเที่ยว คือ พื้นที่ท่องเที่ยวที่กระจายเป็นกลุ่มๆ ในบริเวณใกล้เคียงกัน ซึ่งแต่ละที่ต่างก็มีจุดเด่นและเอกลักษณ์ และมีการเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายคมนาคม โดยเชื่อมจากแหล่งท่องเที่ยวหลักที่เป็นที่รู้จักดีอยู่แล้ว ไปยังแหล่งท่องเที่ยวรองที่เป็นที่รู้จักน้อยกว่า เพื่อกระจายโอกาสการท่องเที่ยว ปัจจุบันมีการแบ่งแอ่งท่องเที่ยวในประเทศไทยออกเป็น 8 แอ่ง อยู่ในเขตพื้นที่ 41 จังหวัด

เรารวบรวมแอ่งท่องเที่ยว อย่างเป็นระบบ

ด้วยการจัดหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการค้นหา รวมถึงรูปแบบการเดินทาง ที่จะช่วยให้คุณค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับคุณหรือต้องการได้อย่างดี

คุณสามารถสร้างแผนการท่องเที่ยว ได้ง่ายๆด้วยระบบของเรา

เพียงเลือกสถานที่ที่คุณต้องการจะไปและระบุวันเวลา ระบบจะคำนวณเส้นทางที่ดีที่สุดเพื่อง่ายต่อการเดินทางให้กับคุณ

เลือกดูข้อมูล แอ่งท่องเที่ยว
Zoom In
Zoom Out
อาณาบริเวณ
หมู่บ้าน OTOP
สิ่งบ่งชีทางภูมิศาสตร์
ศูนย์ศิลปาชีพ
ย่านการค้า
แอ่งอารยธรรมล้านนา
แอ่งอารยธรรมอีสานใต้
แอ่งทะเลตะวันตก
แอ่งฝั่งทะเลตะวันออก
แอ่งอันดามัน
แอ่งมรดกด้านวัฒนธรรม
แอ่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง
แอ่งวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 662 250 5500 , ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672